Kilpailujen säännöt

Arvonnan säännöt: Kultamuna

Järjestäjä

Kultamuna/DAVA Foods Finland Oy, Ajurinkatu 2, 20100 Turku. Jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää sosiaalisessa mediassa kilpailuja ja arvontoja, jäljempänä ”Arvonta”.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteissa:
kultamuna.fi
Järjestäjän Facebook
Järjestäjän Instagram

Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 13 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät.

Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.

Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Ilmoitamme voittajalle voitosta henkilökohtaisesti viimeistään viikon sisällä Arvonnan voimassaoloajan päättymisestä. Yhteydenotto tapahtuu Facebookin Messengerin ja/tai Instagramin Directin kautta. Julkaisemme voittajan nimen sekä paikkakunnan myös Facebook- sekä Instagram-tileillämme.

Facebook eikä Instagram liity millään tapaa arvontoihin, eivätkä ne ole niiden suosittelemia, hallinnoimia tai sponsoroimia. Et luovuta tietojasi Facebookin etkä Instagramin, vaan Järjestäjän käyttöön Arvontaa varten. Annettua yhteystietoja käytetään vain palkintojen vaivattomaan toimittamiseen. Yhteystiedot hävitetään Arvonnan päätyttyä.

Jos emme tavoita Arvonnan voittajaa kolmen (3) päivän aikana päivittäisestä yrittämisestä huolimatta, niin suoritamme arvonnan uudestaan.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Osallistumisen ja Arvonnan ajankohta ilmoitetaan aina kussakin Arvonnassa erikseen. Osallistuminen tapahtuu kussakin Arvonnassa erikseen ilmoitetulla tavalla. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi, vajavaisin tiedoin tai hyvien käytöstapojen vastaisesti täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkintojen luovutus ja voittajan valinta

Palkinto kerrotaan erikseen kussakin Arvonnassa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Järjestäjä lähettää Arvonnan voittajalle palkinnon postitse kahden viikon sisällä arvonnan suorittamisesta. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.