Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kultamuna, DAVA Foods Finland Oy

PL 6, 20761 Piispanristi

Puh: +358 (0)2 214 420

Fax: (02) 214 4222

Yhteyshenkilö: Katriina Virtanen

katriina.virtanen@davafoods.fi

2. Rekisterin nimi

Kultamunan verkkosivujen -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö määräytyy verkkosivuilla olevien lomakkeiden keräämistä tiedoista. Oikeusperusteena käytetään kaikkien rekisterissä olevien tietojen keräämisessä henkilön omaa suostumusta. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja riippuen lomakkeen keräämistä tiedoista: Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän verkkosivujen lomakkeiden kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, mutta poikkeuksen muodostavat viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjän käyttämä palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että tiedot sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

8. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamista varten. Tarpeettomat tiedot hävitetään.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen asianmukaisesta suojauksesta. Verkkosivujen tiedot välittyvät käyttäen SSL/TLS-suojattua yhteyttä. Rekisteri edellyttää tunnistautumista.

10. Rekisteröidyn tietojen korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa korjausta ja hävittämistä.

Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle ja henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisella ja voimassa olevalla virallisella henkilöllisyystodistuksella.

11. Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät omia ja kolmansien osapuolien evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta.

12. Kolmannen osapuolen palveluista ja rekistereistä

Sivuston käyttämät kolmannen osapuolen sovellukset, joiden tarjoajille Dava Foods Finland Oy voi luovuttaa evästetietoa. Kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tietoja kävijöistä voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

  • Google Tag  Manager: Taginhallinta
  • Instagram: Someseinä, jonka sisältö haetaan rekisterinpitäjän Instagram-sivuilta.
  • Addthis: Somejako-toiminnallisuus

Tämän lisäksi Dava Foods Finland Oy voi luovuttaa tietoja mainostoimistoilleen näiden tarjoamien palveluiden suorittamiseksi. Dava Foods Finland Oy siirtää henkilötietoja palveluntarjoajilleen vain siinä määrin kuin ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.