Itämerisitoumus

Itämerisitoumus

DAVA Foods Finland Oy on tehnyt Baltic Sea Action Group:in (BSAG) kanssa Itämeri-sitoumuksen vuosille 2021–2025, jonka myötä edistämme uudistavan viljelyn menetelmien käyttöönottoa kanojen rehuviljan viljelyssä. Tavoitteena on ennen kaikkea kasvihuonepäästöjen ja vesistöjen ravinnekuormien vähentäminen, sillä rehuntuotanto aiheuttaa suurimman osan kananmunan ympäristöjäljestä.

BSAG-hankeyhteistyö

Itämeri-sitoumuksen myötä olemme sitoutuneet edistämään sopimustuottajiemme regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn menetelmien käyttöönottoa rehuviljan viljelyssä.

Tällä pyritään ilmakehän hiilen maaperään varastoimiseen, maaperän kasvukunnon parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen sekä samalla sopimustuotantotilojen kannattavuuden ja elinvoimaisuuden kehittämiseen. Sitoumukseen kuuluu myös ravinteiden kestävä hallinta ja ravinteiden kierrätyksen kehittäminen. Tärkeimpänä tavoitteena on kasvihuonepäästöjen ja vesistöjen ravinnekuorman vähentäminen.

Sitoumuksen myötä olemme liittyneet BSAG:n vetämään Carbon Action -yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan maatalouden edistämiseksi.

Kananmunamme tulevat suomalaisilta perhetiloilta. Perhetuottajat pyörittävät tilojen toimintaa itse, vaalivat kanojen hyvinvointia ja pitävät maaseudun elinvoimaisena. Hankeyhteistyön kautta kykenemme tukemaan tiloja entistä paremmin.

Mitkä tekijät vaikuttavat ilmastonmuutokseen?

LUKE:n tutkimuksen mukaan 57 % ilmastovaikutuksesta syntyy rehusta, 17 % tilojen energiasta ja muista toiminnoista, 7 % lannan käsittelystä ja 10 % nuorikkokasvatuksesta. Perhetilojen toiminta perustuu perinteiseen kiertotalouteen: Tyypillisesti perhetilat tuottavat itse kanojen rehuun käytettävän viljan ja käyttävät lannan peltojen lannoitukseen.

LUKE:n tutkimus kertoo, että orgaanisten lannoitteiden ympäristöjalanjälki on pienempi kuin mineraalilannoitteiden kunhan vesistöjen ravinnepäästöt ehkäistään. Samalla orgaaniset lannoitteet ovat myös hiiltä sitovan viljelyn perusta. Perhetiloilla on siis merkittävä mahdollisuus vaikuttaa tuotannon ilmastovaikutuksiin.

Suomalaisen kananmunan ympäristöjälki on pieni

Teemme jatkuvasti töitä Kultamuna-tuotteiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristön ravinnekuormituksen pienentämiseksi. Luken tutkimuksen mukaan suomalaisen kananmunan ympäristövaikutus on jo tällä hetkellä pieni, mistä voit lukea lisää tämän linkin takaa: Lisätietoa kananmunan ympäristöjalanjäljestä

BSAG vauhdittaa Itämeri-työtä etsimällä ja kokoamalla yhteen Itämeren pelastamiseen tarvittavat yritykset, tutkijat, poliitikot sekä kaikki muut tahot. Lue lisää